Dhyansutra (ध्यानसूत्र)

From The Sannyas Wiki
Jump to: navigation, search


महाबळेश्वरच्या निसर्गसंपन्न वातावरणामध्ये ओशोंनी संचालित केलेल्या ध्यानशिबिरामधल्या प्रवचनांचं तसंच ध्यानाच्या प्रयोगांचं संकलन असलेलं हे पुस्तक आहे. शरीर, विचार आणि भावना यांच्या एकेका पापुद्र्यांनी पेशीपेशींना विलीन करण्याची अद्भुत कला समजवताना ओशो आपल्याला संपूर्ण स्वास्थ्य, तसंच संतुलनाकडे घेऊन जातात. पुस्तकातील अन्य विषय कामशक्तीचा सर्जनशील उपयोग कसा करावा? क्रोध म्हणजे काय? क्रोधाची शक्ती कोणती? अहंकाराला कोणत्या शक्तीमध्ये बदलता येईल? वैज्ञानिक युगात अध्यात्माचं स्थान काय?
translated from
Hindi: Dhyan-Sutra (ध्यान-सूत्र)
translated by Madhav Karve
notes
time period of Osho's original talks/writings
(unknown)
number of discourses/chapters


editions

Dhyan Sutra - Marathi.jpg

ध्यानसूत्र

Year of publication : 1999
Publisher : Mehta Publishing House
Edition no. :
ISBN 8177660276 (click ISBN to buy online)
Number of pages : 208
Hardcover / Paperback / Ebook : P
Edition notes :